Mobilitet Elektrisk Stativ Scooter

- Jan 24, 2018-

Batterier under lång tid ska placeras, behovet av tillräcklig el, en gång i månaden för att lägga till. I början och uppåt, mot vinden när pedalen hjälper. När du laddar med en matchande laddare, placerad på ett svalt ventilerat ställe, för att undvika hög temperatur och fuktighet, låt inte vattnet gå in i laddaren för att förhindra olycka med elstötar.