Electric Scooter laddare utan DC spänningsutgång eller spänning utgång instabilitet reparation metod

- Jun 04, 2018-

Om säkringen är intakt, är det under belastning och i ett inert tillstånd. Orsakerna till avtalsbrottet är: överspänning, överström Skyddskretsen visas öppen krets, kortslutning fenomen; vibrator krets fungerar inte; power supply lasten är för tung, likriktare diod i hög frekvens likriktare filter krets bryts ner: filtrera kondensatorn läckage och så vidare.

Underhåll metod: först använda en multimeter för att mäta skadan av varje komponent i hög frekvens puls transformatorn: efter att eliminera högfrekvent likriktare diod uppdelning och belastning kortslutning villkor, mäta den DC-spänningen av varje utgång Terminal. Om produktionen är fortfarande noll vid denna tid, kan du vara säker på att styrkretsen power supply har misslyckats. Slutligen använda en multimeter för att mäta statiskt likriktare diod och lågspänning filterkondensator i hög frekvens filter kretsen. Om ovanstående komponenter är skadade, Ersätt de nya komponenterna. . Det bör dock noteras att frånkoppling av utdatarader eller öppen eller falskt svetsar kan också orsaka sådana fel. Uppmärksamhet bör ägnas denna situation under underhåll.

http://www.greenescooter.com/