Peking planerar att kräva elektriska cyklar att vara på vägen

- Jun 08, 2018-

Den nyligen hållna fjärde sessionen i den ständiga kommittén för den 15: e nationella folkkongressen i Peking Kommunen granskade "Förordningen om icke-motorfordonsförvaltning i Peking" och överläggningarna föreslog att denna kommun genomför produktförsäljning för elektriska cyklar som möts nationella standarder. Katalogsystem. Elektriska cyklar som inte ingår i katalogen får inte säljas eller registreras på marknaden. Elektriska cyklar ska registreras hos trafikstyrningsavdelningen i det offentliga säkerhetsorganet på distriktsnivå och måste erhålla stadens elektriska cykelkörkort och nummerplattor innan de kan köra på stadens vägar. Den här staden anger en övergångsperiod på tre år för elektriska cyklar som inte överensstämmer med nationella standarder och köps före genomförandet av denna förordning. Efter övergångsperioden går det inte att köra på vägen.

I översynsförslaget fastställdes också att elektriska cyklar körs i icke-motoriserade banor och maxhastigheten ska inte överstiga 15 kilometer. Den offentliga säkerhetsorganisationens trafikstyrningsavdelning ska ange gränssnittsskylten för den elektriska cykeln i motorfordonsbanan enligt vägtrafikförhållandena. Det är förbjudet att evakuera trapphus, korridorer mm i bostadshus och eluttag och elfordon laddas i vissa områden som påverkar passagen genom säkerhetsutgångarna.

http://www.greenescooter.com/