Vad är klassificeringarna av kiselplåt?

- May 21, 2018-

Det finns ungefär två typer av kiselplåt på marknaden:

1. Enligt produktions- och bearbetningstekniken kan den delas upp i två typer: varmvalsning och kallvalsning. Kallvalsning kan delas in i två sorters korn utan orientering och kornorientering. Tjockleken på det kallvalsade arket är likformigt, ytkvaliteten är bra och magnetismen är hög. Därför, med industrins utveckling, har det varmvalsade arket en tendens att ersättas med ett kallvalsat ark (Kina har uttryckligen begärt att sluta använda det varmtvalsade kiselplåtet, det vill säga den tidigare "på uppdrag av kall värme ").

2. Kiselplåt kan klassificeras i låg kisel och hög kisel beroende på kiselhalten. Låg kiselplatta innehållande 2,8% eller mindre av kisel, det har en viss mekanisk styrka, som huvudsakligen används för tillverkning av motor, allmänt känd som kiselplåt av stål; hög kiselkiselhalt av 2,8% -4,8%, det har god magnetisk, men skörtare, som huvudsakligen används vid tillverkning av transformatorkärna, allmänt känd som transformerskiselplåt. Det finns ingen strikt gräns mellan de två i själva användningen, och högkiselplattor används ofta för att göra stora motorer.

http://www.greenescooter.com/