Spänningsstabilitet och inget överbelastningskrav på bemannad elektrisk tricycle

- Apr 02, 2018-

En bemannad elektrisk tricykel borde kontrolleras effektivt om batterifacket är låst innan det körs och om panellamporna är normala. När den bemannade elektriska trehjulingen löper på trottoaren på regnig dag, överskrider inte vattenuppsamlingsdjupet mitt på elhjulets mitt. Om så är fallet kan det orsaka fel.

En bemannad elektrisk tricykel borde effektivt undvika platser där luftfuktiga eller höga temperaturer och frätande gaser placeras, så att den kemiska korrosionen av metalldelarnas elektropläterade färgyta kan undvikas i viss utsträckning.

Den bemannade elektriska trehjulingen borde effektivt undvika den långa solens exponering och regn för att förhindra skador på komponenterna i regulatorn, driftsbrottet och olyckan. Den elektriska kontrolldelen är komplex, och användarna ska inte demontera och reparera den utan tillstånd. Om den lokala laddningsspänningen är instabil, är det lätt att säkra laddaren på laddaren, så det rekommenderas att använda växelspänningsstabilisatorn.

En bemannad elektrisk tricykel borde inte vara överbelastad under cykling. I en viss utsträckning bör den inte placeras över tunga varor och människor, så att batteriet och motorn kan undvikas i viss utsträckning.


http://www.greenescooter.com/

scooter.jpg