Användning och fördelar med elektriska cyklar E-buss vattentäta kablar

- Jan 14, 2019-

Den elektriska cykeln E-buss vattentät kabel är en motorledning för moderna gröna fordon som elektriska cyklar. En av egenskaperna är att isoleringen är ett högtemperaturbeständigt F46-material, vilket möjliggör långvarig användning i en miljö på -60 till 200 ° C. En annan egenskap är att produkten har slitstarka, vattentäta och anti-aging egenskaper.

 

Fördelen med att använda den elektriska cykeln E-buss vattentät kabel är att den kan minska bilens felaktighet, minska intensiteten av produktion och underhåll, och är också utvecklingen av elektriska cyklar i framtiden. Det vattentäta sättet för kablar är vanligtvis uppdelat i längsgående vattenblockering och radiellt radiellt vatten. Vattenblockerande garn, vattenblockerande pulver och vattenblockande band används vanligtvis för längsgående vattenblockering. Deras vattenblockeringsmekanism är att innehålla ett vattensvällbart material i dessa material, när vattnet är från kabeländen eller från manteln. Efter att defekten tränger in, kommer materialet snabbt att expandera med vatten för att förhindra ytterligare diffusion av vatten längs kabelns längdriktning och därigenom uppnå syftet med längsgående vattentätning av kabeln.

 

E-buss vattentäta kablar för elektriska cyklar har olika modeller. När de väljs ska de väljas enligt deras specifika användningsområden, läggningsförhållanden och säkerhet. Enligt de olika läggningsförhållandena kan man välja allmän plastisolerad kabel, stålbandspansladdningskabel, ståltrådspansatorkabel, korrosionsskyddskabel etc. I enlighet med säkerhetskrav kan flamskyddsmedel, halogenfri flamskyddsmedel, brandskyddad kabel etc. väljas.