Typ av elektriska cykelladdare

- May 16, 2018-

Laddaren för elfordon är en laddare speciellt utformad för batteriet på den elektriska cykeln! Klassificering av laddare: Delad av transformatorer med och utan strömfrekvens (50 Hz), de kan delas in i två kategorier. Frakt trehjuliga laddare använder vanligtvis laddare med kraftfrekvenstransformatorer, vilka är skrymmande, tunga och kostsamma, men de är pålitliga och billiga. Elektriska cyklar och elmotorer använder så kallade strömbrytare för strömförsörjning för att spara ström och effektivitet, men lätt skadad.

Den korrekta driften av strömförsörjningsladdaren är: När du laddar, sätt först in batteriet och lägg sedan till strömmen till strömmen. Efter det att det är tillräckligt, stäng av den kommersiella effekten och dra sedan ut batteripluggen. Om du tar bort batteripluggen först när du laddar, särskilt när laddningsströmmen är stor (rött ljus) är det väldigt lätt att skada laddaren.

Den vanliga strömbrytaren för strömförsörjningstyp är uppdelad i två kategorier: halvbryggetyp och enkel excitationstyp, och typen av excitering är uppdelad i framåt- och flyback-typ. Halvbryggetypen har hög kostnad och bra prestanda, och används ofta i laddare med negativa pulser. Single excitationstypen har låg kostnad och hög marknadsandel.

http://www.greenescooter.com/