Behandlingsmetoden för indikatorlampan för elektrisk trehjuling är inte ljus

- Jan 13, 2020-

Elektriska trehjulingar som har använts länge kommer oundvikligen att ha sådana problem. Strömindikatorn på instrumentpanelen lyser inte är ett av de vanligaste problemen. I detta fall kan det orsakas av orsaken till instrumentet eller kretsen, eller det kan orsakas av motorn. Detta beror främst på om motorn fungerar normalt efter att strömindikatorn inte lyser.

Situationen där strömindikatorn på den elektriska trehjulingens instrumentpanel inte tänds och motorn fungerar normalt. Det kan vara att det inte finns någon spänning mellan de positiva och negativa ledningarna på ratten, dålig kontakt mellan kontakten eller ledningen är trasig. Anslut bara eller byt ut kabeln igen. När den elektriska trehjulingens ljusrör är skadat, måste ljusröret bytas ut eller repareras för behandling. När det finns en öppen krets på kretskortet, byt ut eller reparera instrumentkortet i tid.

Naturligtvis är dessa problem med elektriska trehjulingar relativt enkla. Om det verkligen är ett problem med motorn, om du inte kan hitta orsaken eller kan' inte hantera den, snälla reparera den i tid.

https://www.greenescooter.com