Användningsprocessen och kärnkraven för vattentät elektrisk cykel USB-laddare

- Apr 25, 2019-

Den vattentäta elektriska cykeln USB-laddaren är kärnan på den elektriska cykeln under användningsförloppet. I en viss utsträckning innehåller den effektivt styrenhet, instrument, bromsspak, vridhandtag, motordrivning, pedalsensor, belysningssystem etc. Styrenheten är kärnan i den elektriska drivenheten och är ansluten till de olika komponenterna som är steg till motsvarande position av kroppen genom olika typer av kablar.

Den vattentäta elektriska cykeln USB-laddaren kan se mer än ett dussin kontakter på olika sätt, och de är inte vattentäta, vilket medför problem som hög felhastighet, belastningsbelastning och obekvämt underhåll. Dessutom är kablarna på bromsarna och liknande direkt anslutna till regulatorn, så att ledningens längd är mycket lång och det är mycket besvärligt att byta den som ska gängas nyligen.

Utvecklingen av vattentäta laddare och vattentäta fogar för vattentät elektrisk cykel USB-laddare har föreslagit ett system för att ta ut regulatorns utlopp och bilda en elektrisk cykelhuvudledning. Det vill säga, ovanstående röriga linjer formas till ett begränsat antal linjer, och ett dussintals olika pluggar omvandlas till tre eller fyra pluggar. Den vattentäta linjen, det vill säga huvudledningen på den elektriska cykeln är generellt utformad i tre sektioner, ABC tre sektioner.

www.greenescooter.com