Teknisk utvecklingssituation och styrteknik för tvåhjuliga elektriska patrullmotorcyklar

- Dec 01, 2018-

Tvåhjuliga elektriska patrullmotorcyklar drivs huvudsakligen genom att använda seriemotstånd eller ändra antalet varv på motorfältspolen. Eftersom hastighetsreglering har intensifierats, och den extra energiförbrukningen eller konstruktionen av motorn är komplicerad används den sällan idag. Dagens elektriska fordon används i stor utsträckning i tyristorhopperhastighetsreglering, vilket åstadkommer en steglös hastighetsreglering av motorn genom att likformigt ändra motorspänningen och styra motorns ström.

Med tanke på utvecklingen av teknik kommer tvåhjuliga elektriska patrullmotorcyklar att bli en oundviklig trend när applikationen av den nya drivmotorn används och hastighetsreglering av det elektriska fordonet ändras till tillämpningen av DC-invertertekniken . I rotationsriktningen av drivmotorn är likströmsmotorn beroende av kontaktorn för att ändra riktningen för armaturens eller magnetfältets riktning, varigenom motorns riktningsändring realiseras vilket gör hål-ha-kretsen komplicerad och pålitlig.

När tvåhjuliga elektriska patrullmotorcykeln drivs av en asynkronmotor, behöver byte av styrning av utrustningen endast ändra fasföljden för trefasströmmen i magnetfältet, så att styrkretsen kan förenklas . Dessutom gör växelströmsmotorn och dess variabla frekvenshastighetsstyrningsteknik det möjligt att göra bromsenergiåtervinningskontrollen av elfordon bekvämare och styrkretsen är enklare.