Strukturell förbättring av elektrisk cykeldrift med brytare

- Dec 28, 2018-

Den förbättrade elektriska cykelgasreglaget har egenskaper som enkel konstruktion och enkel installation, och har funktionen för delhastighetsreglering, vilket är mer tillförlitligt, säkert och bekvämt att använda. Huvudfunktionen hos den elektriska cykeldrivrutinen med omkopplare är att den har ett omkopplingssäte som kan anslutas med handtaget och omkopplingssätet är försedd med tre eller fyra split-normala öppna manuella brytare som är respektive anordnade på växelsätet och pekfingret hålls av handen när styret hålls av handen. , långfinger, ringfinger eller lillfinger motsvarande pressdel.

 

Kretsanslutningen för den elektriska cykeldrivrutinen med strömbrytare är bandtyp, det vill säga den manuella strömställarens statiska kontakt är ansluten till ena änden av regulatorkretsen och den rörliga kontakten hos manöveromkopplaren är ansluten till den andra änden av guvernörkretsen. De motsvarande kranarna i de fasta motstånden är anslutna.

 

Generellt kan den elektriska cykeldragningsomkopplaren utformas som en normalt öppen knapptyp eller en normalt öppen beröringsbrytare eller en låsbrytare, etc. vilket är mer praktiskt, påverkar operationen inte varandra och utseendet är vackert. Dess design är koncis, speciellt lämplig för elektriska motorcyklar eller elektriska cyklar.