Något underhåll av elektrisk scooter

- Apr 25, 2018-

Livslängden för blybatterier som används för elektriska skotrar är nära relaterad till daglig användning och underhåll av kunder. Generellt sett bör vi vara uppmärksamma på följande punkter:

1, utveckla vanan att använda och fylla på batteriet, så att batteriet alltid håller tillräcklig elektrisk status.

2, enligt resan bestämmer laddningstiden, kontroll i 4 till 12 timmar, inte längre laddning.

3, batteriet kommer att placeras under en längre tid, tillräckligt med el ska levereras först och sedan fyllas på en gång i månaden.

4, använd pedalen för att hjälpa dig i början och uppåt.

5, vid laddning, använd matchande laddare, placera på en sval och ventilerad plats, undvik hög temperatur och fuktighet, låt inte vatten i laddaren, förhindra olycka med elektriska stötar.

 

http://www.greenescooter.com/