Säkerhetskrav för bromsar för elektriska skotrar

- Jan 10, 2019-

Som en av komponenterna i den elektriska scootern har den elektriska bromsarmen en viktig inverkan på hela fordonets säkerhet. Det bör förstås att vid daglig användning kan all användarens kropp på scootern utsättas för de utskjutande delarna och kanterna som måste vara fria eller för att förhindra skador. Dessutom får de utskjutande delarna av den hårda delen som kan orsaka vridning eller skada skyddas och skyddsanordningen får inte lossas under efterföljande provningar.

 

För det andra bör avståndet mellan bromsbeläggen på den elektriska scootern och det rörliga utrymmet i drift uppfylla kraven på mindre än 5 mm eller mer än 18 mm vid olika positioner. Om avståndet inte uppfyller kraven krävs andra skyddsmönster för att förhindra oavsiktlig skadorna uppstod.

 

Samtidigt bör konstruktionen av säkerhetskomponenten i den elektriska bromsarmen vara enkel, pålitlig och säker. Vid prestandatestning bör de relevanta standarderna uppfyllas och ingen skada bör uppstå. Justeringsmekanismen bör förhindra slumpmässig avstängning eller fel.