Rimlig användning av batterier för batteri-avtagbar vikbar elektrisk cykel

- Feb 27, 2019-

När batteriluckan är avtagbar vikbar elektrisk cykel, är batteriets interna motstånd inkonsekvent, och batterispänningen vid laddning och urladdning kommer att vara inkonsekvent, vilket så småningom kommer att leda till att hela gruppen av batterier laddas och misslyckas i förtid. På en elektrisk cykel har enhetligheten hos batteriet därför ett betydande inflytande på batteriets livslängd. För konsumenten kan hur man använder det med rimlighet också ha en viss inverkan på batteriets balans och konsistens, vilket påverkar batteriets livslängd. Baserat på år av forskning och praktisk användning av batteriet rekommenderas konsumenterna att använda batteriet enligt följande.

(1) Ridhastighet för elfordon: 20-25 km / h.

(2) Ridsträcka: 10-30km / dag, utmatningsdjupet är mindre än eller lika med 70% (djup urladdning varannan månad).

(3) Laddningsfrekvens: en gång om dagen.