Principer för elektriska cyklar

- Mar 26, 2020-

Elcyklar är gröna och miljövänliga fordon med funktionerna elektrisk drivning, pedaldrift, elkraft och pedalanvändning. Principen och strukturen för en elektrisk cykel är inte komplicerad, och den kan anses bestå av en uppsättning motorstyrmekanismer baserade på cykeln. Batteriet skickar ström till en motor via en styrenhet. Motorn är placerad i bakhjulet. Motorns rotation driver cykeln. Elcykelns styrenhet är ansluten med ett hastighetsreglerande handtag och en boostersensor är anordnad på pedalens centrala axel. Vridning av det hastighetsreglerande handtaget gör att styrenheten kan upptäcka olika spänningsvärden. Högt och lågt, vilket styr motorns hastighet.

https://www.greenescooter.com