Moped sparkcyklar för unga människor motor montering och ledningar

- Sep 20, 2018-

Innan du monterar borstmotorn på den unga motorcykelskoter, var uppmärksam på att kontrollera fjäderens elasticitet i borsthållaren. Kontrollera om kolborsten och borsthållaren gnuggar. Kontrollera om kolborsten är inne i borsthållaren. Den maximala stroke kommer att nås; då är det nödvändigt att vara uppmärksam på den korrekta positioneringen av kolborsten och sin egen fasväxlare.

När du installerar en motor på en motorcykel scooter för ungdomar, är det första som gör att du rengör orenheter på ytan på motorkomponenterna för att undvika det fenomen som påverkar motorens normala drift. Efter det måste navkroppen vara fast och stark för att undvika installation. På grund av det magnetiska stålets starka dragning kolliderar komponenterna varandra och skadar varandra.

Eftersom motorns omvändande läge är annorlunda, har borstmotorn och borstlösa motorer inte bara olika inre strukturer, men har också en mycket stor skillnad i ledningar. Borstmotorer har generellt två positiva och negativa ledningar. I allmänhet refererar den röda linjen till motorens positiva pol, och den svarta linjen refererar till motorens negativa pol.

Domen av fasvinkeln på den borstlösa motorn hos en ung mans motorcykel scooter, den borstlösa motorns spolar är under en energiperiod och spolens nuvarande riktning ändras. Unga människors motorcykelskoter använder sig själva borstlösa motorer med gemensamma fas algebra vinklar på 120 ° och 60 °. Http: //www.greenescooter.com/