Metod för tillverkning av bromshandtag för bromsar

- Mar 15, 2019-

Befintliga elektriska skotrar använder vanligtvis en trumbroms eller en skivbroms för bromsning. Bromssystemet på trumbromsarna har ett långsamt svar och många komplicerade delar är konstruerade. skivbromsarna är benägna att låsa upp, och skivbromsarna är vanligtvis lämpliga för större fordon. För elektriska skotrar som kräver enkel transport och enkel konstruktion är trumbromsar eller skivbromsar inte lämpliga. För detta ändamål är en elektrisk scooterbromshandtag utformad, som har en enkel struktur, hög känslighet och bra bromsverkan.

När bromsspaken för bromsar måste bromsas under körningen behöver operatören bara gå på fenderen och bromsskyddet rör sig ner under trycket och kommer i kontakt med bakhjulet för att generera friktion och uppnå bromsning. . Under bromsbeläggens nedåtgående rörelse alstrar magneterna i slitsarna också en nedåtriktad förskjutning så att svängströmställarna är stängda inuti borrningarna.

Reed-omkopplaren är ansluten till den elektriska scooterns styrenhet, och den stängda reed-omkopplaren sänder en signal till regulatorn, styrenheten kopplar bort elenheten från den elektriska scootern från batteriet, stannar strömförsörjningen och samtidigt shortsar strömaggregatet , vilket ger strömmen Motorn är kortsluten, motorn genererar en dämpkraft och en viss bromsverkan uppnås också.

https://www.greenescooter.com/