Underhåll av elektrisk scooter

- Jul 03, 2018-

Livslängden för blybatterier som används för elektriska skotrar är nära relaterad till daglig användning och underhåll av kunder. Generellt sett bör vi vara uppmärksamma på följande punkter:

  1. Utveckla vanan att använda och fylla på batteriet, så att batteriet alltid håller tillräcklig elektrisk status.

  2. Enligt resan bestämmer laddningstiden, kontroll i 4 till 12 timmar, inte längre laddning.

  3. Batteriet kommer att placeras under en längre tid, tillräckligt med el ska levereras först och fyllas sedan en gång i månaden.

  4. Använd pedalen för att hjälpa dig i början och uppåt.

  5. Vid laddning ska du använda matchande laddare, placera på ett svalt och ventilerat ställe, undvik hög temperatur och fuktighet, låt inte vattnet gå in i laddaren, förhindra olycka vid elektriska stötar.


http://www.greenescooter.com/

electric scooter.jpg