Underhåll av elektriska motorcyklar

- May 09, 2020-

1. Om den elektriska motorcykeln inte används under en längre tid bör det noteras att den ska laddas en gång i månaden, och batteriet bör vara fulladdat innan det lagras. Förvara den inte under strömförluster.

2. När du laddar en elektrisk motorcykel måste en speciell laddare användas.  

3. När den elektriska motorcykeln laddas visar laddningsindikatorn att när batteriet är fulladdat, sluta inte ladda omedelbart och flyta det i ytterligare 2 till 3 timmar.

4. När du laddar elektriska motorcyklar, var uppmärksam på smörjning, och i enlighet med användningen, var uppmärksam på framaxeln, bakaxeln, mittaxeln, svänghjulet, framgaffeln, stötdämparens rotation och andra delar var sjätte månad till ett år Utför skrubba och smörj en gång (molybdendisulfidfett rekommenderas). Transmissionsdelarna i de elektriska hjulen på elektriska motorcyklar har belagts med speciell smörjolja och användarna behöver inte skrubba och smörja sig själva.

https://www.greenescooter.com