Huvudsakligt pekar av fordonsunderhåll för två personer eltransporter trehjuling

- Sep 07, 2018-

Om fordonets underhåll tvåpersoners eltransporter motortrehjulingens, det huvudsakliga innehållet inkluderar: Kontrollera att alla skruvar och muttrar av hela fordonet är stark, om kontroll prestanda är bra, oavsett om däcket behöver bytas, om det mekaniska systemet är bra, oavsett om batteriets kapacitet är upp till standard och borstmotorns strömbrytare den ska repareras en gång om året.

 

I processen för driftsättning av två personer elektrisk trehjuling, bör det kontrolleras för att se om det finns någon dold fara i elektriska styrkretsen och om raden elanslutning är skadad eller inte. Justera främre och bakre bromsarna så att bromsarna är flexibla och tillförlitliga. Dessutom är det nödvändigt att kontrollera om styrningen av styret är tillförlitlig och om det finns ett fenomen som styret och framgaffeln glida mot varandra. Regelbunden inspektion krävs också för att batteriet ska undvika att påverka livslängden.

 

Dessutom, måste växellåda och motor drevet i den två-person elektrisk trehjuling också inspekteras. Kedjan bör smörjas regelbundet. Om slitaget är allvarliga, bör den ersättas i tid för att undvika att påverka användningen. Hela fordonet bultarna dras åt en gång i rad för att kontrollera för glapp eller falla av och lämplig anti-rost vätska att undvika skruv rost och orsaka svårigheter i underhåll under livet. Hela fordonet är rent och testet är ren.