Introduktion till elektrisk cykelhornswitch

- Dec 21, 2018-

Den elektriska cykelhornsväljaren är en viktig växelkomponent på den elektriska cykeln, och huvudfunktionen är att styra hornet på elbilen. Med förbättringen av den tekniska nivån förbättras ständigt den strukturella konstruktionen av den elektriska cykelhornsbrytaren.

 

Till exempel i anslutning till linjerna är anslutningarna anslutna, och kontakterna kan enkelt demonteras och monteras. Även om urkopplingen sker, behöver inte omkopplarenheten avlägsnas som helhet, vilket är lämpligt för underhåll. Samtidigt är tråden försedd med en plugg i den andra änden av änden ansluten till kretskortet, vilket kan underlätta demonteringen och sammansättningen mellan den elektriska cykelhornsväxlaren och den externa komponenten och har en enkel struktur.

 

Det vill säga, den elektriska cykelhornsväljaren är ansluten genom att plugga, vilket kombinerar de olika delarna av strömbrytaren. Den elektriska cykelhornsväxlaren innefattar ett hus i vilket ett omkopplingsaggregat är anordnat, och omkopplarenheten innefattar en knapp, en första statisk kontaktdel och en första rörlig kontaktdel som är anordnade i följd i huset. Knappen, förbindningsdelen och det första rörliga kontaktstycket är glidbart kopplade till huset för att tillhandahålla en elektrisk livslängdsbrytare med lång livslängd.