Högergående elektriska fordonets säkerhetsåtgärder och huvudfunktioner

- Jun 21, 2019-

Höghastighets elektriska fordon bör inte tas i drift. Batterikapaciteten hos elektriska cyklar är i viss utsträckning inte stor, och motoreffekten är inte hög vid drift. Därför är lastkapaciteten hos elektriska cyklar i allmänhet runt 80 kg. Inklusive ryttare), om du rider människor, ökar belastningen på motorn och påskyndar batteriförbrukningen, vilket minskar batteriets livslängd och bryter också trafikreglerna.

När det höga elfordonet går uppför, på övre bron eller mot stark vind, ska den användas samtidigt med el och arbetskraft för att minska belastningen på batteriet och motorn. Ridningsmetod vid start: Generellt har elektriska cyklar en nollstartsfunktion, det vill säga att eldörren öppnas när den är stillastående och bilen kan startas genom att vrida hastighetsreglaget. Startströmmen vid denna tidpunkt är dock två till tre gånger den normala körningen, och effekten på motorn och batteriet är bra, speciellt batteriet. För att förlänga batteriets körsträcka och batteriets livslängd ska därför pedalen startas vid starten. När pedalen har en viss hastighet vid tre eller fyra varv, kopplas kretsen igen. Detta är speciellt trafiken, trafikljus. Massor av partier är särskilt viktiga. Hyppig nollstart måste förkorta batteriets livslängd.


greenescooter.com