Allmänna principer för den elektriska cykeln universella tummarna

- Apr 13, 2019-

Kortfattat består den elektriska cykeln universella tumregasen av perifera enheter och huvudflis. Vissa kringutrustning är funktionella enheter, såsom implementering, provtagning, etc., som är en motståndssensor, en brytkopplingskrets och en extra mikrokontroller eller ASIC-enheter slutför kontrollprocessen.

Mikroprocessorn med en enda chip kallas också en mikrokontroller. Det är ett minne, en avkodare med omvandlat signalspråk, en sågtandgenerator och en pulsbreddsmoduleringsfunktionskrets på ett integrerat chip, och kan slå på eller av strömkretsens strömrör. vågstyrningstiden för strömtransistorns drivkrets för att styra motorns varvtal, ingångs- och utgångsportarna är integrerade och datorn utgör arket, vilket är en elektrisk cykel universell tumregas.

Allmän elektrisk cykel universell tumreglagefunktion som använder en mikroprocessor, en strömbrytareanordningskretslayout och kringutrustning, är direkt relaterad till fordonets prestanda och driftsstatus, men påverkar även kontrollenhetens prestanda och effektivitet. Den elektriska cykeln universella tumregången av olika kvalitet används i samma fordon, och samma uppsättning batterier med samma laddning och urladdningstillstånd visar ibland stor skillnad i körförmågan.

www.greenescooter.com