Träcykelhanteringsmetoder för elfordon:

- Jun 28, 2018-

1. Förhindra att bilen utsätts för långvarig exponering eller regn och orsakar olyckor.

2. Förhindra att fordonet utsätts för fuktig luft, hög temperatur eller frätande gas.

3. Djupet av ackumulerat vatten överskrider inte mittpunkten på spothjulet.

4. För att undvika skador på kropp och motor; ridning bör inte vara överbelastad.

5. Smörjning är en viktig del av underhållet av elfordon.

6. Användarna ska inte själv demontera och reparera elektriska kontrolldelar.

7. Kontrollera att batterifacket är låst innan det körs.

http://www.greenescooter.com/