Elektrisk sparkcykel dolda risknyheter C

- Jun 05, 2018-

I några elektriska scooterhandlare på Jiefang North Road såg reportrar nästan alla butiker som säljer olika typer av elektriska skotrar. I en affär, när ägaren insåg att reportern ville hitta en scooter, pekade han på en liten elektrisk scooter och berättade för reportern: "Sätet på denna scooter kan demonteras, så länge sätet är demonterat, är det en skoter." Reportern märkte att den elektriska scootern stöder ett rostfritt stålrör. Botten är ansluten till scooterns botten med en stift. Så länge stålröret roteras kan sätet enkelt demonteras.

I en annan butik i närheten rekommenderade affärshållaren en vikande elektrisk scooter till reportrar. "Scootern är mer än 10 kilo, väldigt lätt. Dessutom kan styren och fordonspolarna vikas och vikas. Chefen sa att" i fältet kan denna scooter komma in i tunnelbanan. När de går till jobbet går de ut till tunnelbanestationen och rider till jobbet. När det gäller försäljningsvolymer sa chefen att försäljningen av elektriska skotrar inte är stor, men de är väldigt stabila. "I grund och botten finns det alltid fem eller sex försäljningar på en månad."

"Den elektriska skotaren kan inte gå på vägen."


http://www.greenescooter.com/

scooters.jpg