Elektrisk scooter litiumbatteri säkerhet och marknadsapplikation

- Jul 05, 2019-

Tillämpningen av litiumjonbatterieteknik för litiumbatteri med elektrisk scooter på nyckelmarknader har stimulerat den globala FoU-bommen, så litiumjonbatterier är bundna att uppta en viktig position inom elbilar och ny energi. För närvarande är det litiumjonbatteri som används i elbilar ett litiumjärnfosfatbatteri, som har god termisk stabilitet och säkerhet, och är relativt billigt. Dessa faktorer gör litium järnfosfat batterier ett litet elbil och ett PHEV-batteri. I litiumjonbatterier är emellertid den specifika energi-, specifika effekt- och driftsspänningen för litiumfosfatbatterier relativt låga, och litium koboltoxid och litiummanganoxidbatterier har fördelar i storskaliga rena elektriska fordonstillämpningar.

Den konventionella strukturen hos ett litiumjonbatteri innefattar en grafitanod, en katod bestående av en litiumjonmetalloxid och en elektrolyt (en litiumsaltlösning i vilken ett organiskt lösningsmedel löses). Det vanliga litiumjonbatteriet använder kol som anod, löser upp litiumhexafluorfosfatlösningen som elektrolyten med etylenkarbonat och dimetylkarbonat och använder litiummanganoxid som katod. Det är ljust och starkt, och har en stor specifik energi, och cellspänningen är ca 3,7 V.

www.greenescooter.com