Elektrisk passager tricyklar spänningsstabilitet och inga överbelastningskrav

- Apr 03, 2018-

Elektriska passagerarthjulingar måste effektivt kontrollera om batterifacket är låst innan det körs och om lamporna på displaypanelen är normala eller inte. När den bemannade elektriska trehjulingen kör på vattens yta i regnigt väder är djupet av ackumulerat vatten inte mer än el. Om vattendjupet på vägområdet överstiger centrum av elhjulet kan det leda till att elhjulet sipprar och orsakar funktionsfel.

 

Elektriska passagerarthjulingar ska vara effektiva för att undvika exponering för fuktig luft eller hög temperatur och frätande gaser. Detta kan effektivt undvika förekomsten av kemisk korrosion på metallplattans ytbeläggning.

1000w electric tricycle .jpg

Elektriska passagerarthjulingar borde effektivt undvika att exponera sina fordon för långvarig exponering och regn under lång tid för att inte skada komponenterna i regulatorn och orsaka funktionsfel och olyckor. Strukturen hos den elektriska kontrolldelen är komplex, och användaren ska inte demontera eller reparera den utan tillstånd. Om den lokala laddningsspänningen inte är stabil är det lätt att blåsa laddningssäkringar. Det rekommenderas att använda en spänningsregulator.

 

Elektriska passagerarthjulingar får inte överbelastas under körning. I viss utsträckning borde de inte placera sina tunga artiklar och människor, så att dåliga batterier och motorer kan undvikas i viss utsträckning.