Electric Mobility Scooter Bra Dagligt Underhåll (Del A)

- Apr 11, 2018-

Läs användarhandboken för din elektriska mobilspårare mycket noga innan du försöker någon av de underhållstekniker som beskrivs nedan. Medan vi erbjuder tips om funktioner som är gemensamma för många scootermodeller kan din scooters funktioner variera, och tillverkarens rekommendationer för underhåll bör följas om deras instruktioner skiljer sig från våra.


Kontrollera däcktrycket och ladda batteriet före varje användning av din elektriska scooter. Kontrollera även bromsspaken för att det inte kommer i kontakt med styret eller styrningen när den är nedtryckt. Om dessa delar rör sig, vill du justera bromshandtaget.


Däck: Däcken ska alltid uppblåsas till fabriksinställda PSI (pund per kvadrattum). Släta däck gör att motorn måste arbeta hårdare vilket kan skada motorkomponenterna. Dessutom har röret en tendens att rotera under bromsning och acceleration i ett slagtäckt däck; Detta kan förstöra ventilspindeln, vilket nästan alltid innebär att du behöver helt ersätta däcken på din scooter. (Obs! Om din scooter har plattfri eller solid däck behöver du inte kontrollera lufttrycket, bara övervaka slitbanans djup och ersätta hjulen om de blir för slitna.)

http://www.greenescooter.com/

mobility scooter.JPG