Cool elektrisk scooter arbetsprocess och struktur är enkel

- Jun 05, 2019-

I arbetet med att arbeta på en cool elektrisk scooter, observerar den först svetsnivån på ramen inuti fordonets plastdelar. Om det finns en situation med falsk svetsning och avlödning, är rammens kvalitet inte idealisk. För det andra, observera om ramen har rostmärken, eftersom ramen behöver en process som kallas elektrofores för att förhindra rost. Många ramtillverkare behöver bara spruta svart färg utan elektrofores för att kunna styra kostnaden. Om den nya bilen har rost, Problemet, det vill säga, kvaliteten på ramelektroforesen är onormal.

Kör vid hög hastighet och bromsa sedan snabbt. Se om ramen skakar från sida till sida. Om skakningen är mycket stark betyder det att rammens kvalitet inte räcker, det finns en säkerhetsrisk. Eftersom elbilmarknaden är blandad, är ramen dold inuti fordonet och kan inte inspekteras direkt. Därför kontrollerar många tillverkare inte strikt kvaliteten på ramen. Att välja en bra ram är väldigt viktigt för hela bilen. Det finns också en enkel metod. Om fordonet tas bort kan tyngden lyftas. Ju viktigare fordonet är desto starkare är materialet, och ju bättre säkerhetsprestanda är.

www.greenescooter.com