Sunn förnuft för trafiksäkerhet på vägen för elektrisk scooter (F)

- May 18, 2018-

5. Hur föreskriver trafiksäkerhetslagen elbilar?

Artonde: de icke-motoriska skotrar som ska registreras enligt lag bör registreras i trafikstyrningsavdelningen i de offentliga säkerhetsorganen innan de kan gå på vägen. De typer av icke-motoriska skotrar som ska registreras enligt lag ska föreskrivas av folks regeringar i provinser, autonoma regioner och kommuner direkt under staten enligt lokala faktiska förhållanden. Dimensioner, kvalitet, broms, klocka och nattreflektor för icke-motoriska skotrar ska uppfylla säkerhetsstandarderna för icke-motoriska skotrar.

Trettiofemte: Motorcyklar och icke-motoriserade skotrar finns till höger.

Trettiojätte: Enligt vägförhållandena och trafikförhållandena är vägarna indelade i motoriserade banor, icke-motoriserade körfält och trottoarer, och motorscooter, icke-motoriska skotrar och fotgängare passerar genom vägen. Utan att dela motorfordonsbanor, går inte motorvägar och trottoarer, motorfordon genom mitten av vägarna, och icke-motoriserade skotrar och fotgängare passerar på båda sidor av vägen.

Femtio-sjunde: att köra icke-motoriserade skotrar på vägen bör överensstämma med relevanta bestämmelser om trafiksäkerhet. Icke-motoriserade skotrar ska köras i icke-motoriserade uppfart, och på högra sidan av vägar utan icke-motoriserade banor.


http://www.greenescooter.com/

scooters.jpg