Sunn förnuft för trafiksäkerhet på vägen för elektrisk scooter G

- May 21, 2018-

Fiftioåtta: Handikappade rullstolar och elektriska cyklar får inte överstiga femton km i den icke-motoriserade körfältet.

Fiftiofemte: icke-motoriska skotrar ska parkeras på angivna platser. Om det inte finns någon parkeringsplats ska parkeringsplatsen för icke-motoriska skotrar inte hindra andra skotrar och fotgängare.

Den sextionde: utnyttja djurbilen, bör använda tamade boskap; utnyttja en boskap som korsar vägen, föraren ska gå av och dra boskapen kontrollera personen att lämna scootern, bör fästas till boskap.

Sextio sjunde: fotgängare, icke-motoriska skotrar, traktorer, specialfordonsmotorbilar, ledbussar, fulla släpvagnar och andra skotrar med högsta hastighet mindre än sjuttio kilometer i timmen ska inte komma in på motorvägen. Hastighetsgränsen markerad på motorvägar bör inte överstiga ett hundra tjugo kilometer.


http://www.greenescooter.com/

scooters.jpg