Sunt förnuft för trafiksäkerhet på elektriska skotrar (D)

- May 16, 2018-

Fyra. Nio viktiga säkerhetspunkter


Punkt 1: När vi kör en elbil har vi de bästa händerna att hålla styret, eftersom elbilen är tyngre. Om vi håller handtagen i ena handen och möter nödsituationen, är det troligt att hjärnan inte kan reagera, ellampans tur är inte i tid och det är en olycka.


Punkt 2: När vi kör på en elbil kan vi inte hänga saker på styret, för efter att styret hänger är vändningen av bilen inte flexibel, den möter nödsituationen. Om vändningen inte är i tid är det lätt att få trafikolyckor.


Huvudpunkt 3: Elbilen ska ta den icke-motoriserade körfältet, kör inte på motorvägen. Om vi kör på motorvägen, även efter olyckan, orsakas även bilen, kan vi inte undgå ansvaret för att vi går fel körfält.


Huvudpunkt 4: Den elektriska scootern kommer att bibehållas var tredje månad. Underhållet innehåller skruven på hjulet och smörjoljan. Vi bör hålla regelbundet underhåll av våra skotrar i tid enligt föreskrifterna. Det är bäst att behålla underhållet i den utsedda butiken för att förlänga livslängden hos vår elektriska scooter. Dessutom, om vår bil används. Om scootern inte upprätthålls året runt kan det leda till spontan förbränning av elektriska skotrar.

http://www.greenescooter.com/

scooters.jpg