Sunt förnuft för trafiksäkerhet för elfordon PartA

- Apr 20, 2018-

Orsaken till täta förekomsten av alla dolda faror i elbilar

1, förarens säkerhetsmedvetenhet är svag, olaglig körning leder direkt till en markant ökning av trafikolyckor. I polis upptäckte polisen att över 95% av elfordonen varade i varierande grad med hastigheter upp till 50 kilometer per timme. Olaglig tillträde till motorvägen. I artikel 100 fjärde stycket i lagen om trafiksäkerhetslagstiftning föreskrivs att "icke-motorfordon" avser ett fordon som drivs av mänsklig eller animalisk kraft, ett fordon som kör på vägen och en motoriserad rullstol och el med högsta hastighet, kvaliteten på den tomma bilen och storleken på funktionshindrade, som överensstämmer med nationell standard, även om den drivs av en kraftenhet. Ett fordon, till exempel ett motorståg. I den femtionde artikeln anges det klart att de icke-motorfordon ska resa i den icke-motoriserade körfältet. Eftersom bilister saknar kännedom om trafiksäkerhet, gör de sig själva på vägen, och reser inte, omvänd, byter uppfart, anpassar trafikljusen och följer inte trafikljuset på vägen, vägen och vägarna. vägen och fordon och fotgängare. Scramble för vägar, dessa olagliga aktiviteter kan lätt leda till trafikolyckor.


http://www.greenescooter.com/

Scooter.jpg