Laddningskrav och underhåll av uthållighet elektrisk scooter

- Jul 03, 2019-

En uthållig elektrisk scooter behöver ansluta laddningsutgångens uttag och laddningskontakten först och anslut sedan laddaren till laddaren till 220V växelström. (Obs! Anslut inte de positiva och negativa terminalerna på laddaren.) Vid denna tid lyser ström- och laddningsindikatorn på laddaren röd, vilket indikerar att strömmen är på.

I allmänhet tar ett livslängd med el-scooter ca 5-10 timmar att ladda. När laddningsindikatorn växlar från rött till grönt, indikerar det att batteriet är fulladdat. Om tiden tillåter fortsätter du att ladda (flytande) i ca 1-1,5 timmar för att få mer energi. Den kontinuerliga laddningstiden får emellertid inte överstiga 12 timmar, annars kan batteriet deformeras och skadas. Överladdning orsakar batteriskador och omfattas inte av garantin.

Efter laddning av uthållighetens elektriska scooter, koppla ur nätspänningen och koppla ur batteriet. Anslut inte laddaren till en nätkälla under lång tid utan laddning. Gör batteridrift varannan två till två veckor, det vill säga, efter att laddarens gröna ljus är på, fortsätt ladda (flytande) i 1-1.5 timmar för att förlänga batteriets livslängd.

www.greenescooter.com