Laddnings- och körkrav för 800W trehjuliga elektriska skotrar

- Nov 20, 2018-

När du laddar den 800W trehjuliga elektriska scootern, sätt först laddningsladdaren i laddningsporten på baksidan av bilkroppen och anslut sedan laddaren till eluttaget för laddning. När indikatorn på laddaren lyser rött indikerar den att laddningen är igång. När indikatorn ändras från röd till grön är batteriet fulladdat. Det bör noteras att i den dagliga användningen av 800W trehjuliga elektriska scooter, försök att undvika helt uttömande och laddning av batteriet. När statusdisplaypanelen visar att batteriet är lågt, ladda det så snart som möjligt.

Kroppen på den 800W trehjuliga elmotorn har en USB-port som matar ut 5V / 1A ström när den är påslagen. Det kan ladda fjärrkontrollen eller andra enheter. USB-gränssnittet har en utgång endast när strömbrytaren är påslagen och kan bara drivas och har ingen dataöverföringskapacitet. Anslut inte drivenheter som kräver en ström som är större än 1A.

800W trehjuliga elektriska skotrar ska vara utrustade med effektiva säkerhetsåtgärder innan de körs. Använd godkända hjälmar som överensstämmer med huvudets form och innehålla ett lock och skydda huvudets baksida. Drivrutiner kan bära skyddsutrustning som handskar, ögonskydd, midjebeskyddare och knäskydd baserat på körförhållanden och tidigare erfarenhet. Http: //www.greenescooter.com/