Balansladdare för elektrisk scooter laddare

- May 25, 2018-

För ett batteri som består av många enskilda celler, såsom ett stationärt batteri, efter en viss driftstid, är det nödvändigt att utföra regelbunden utjämningsladdning. Detta beror på att när laddningen utförs under samma förhållanden vid vanliga tider är laddningsgraden av det aktiva materialet i varje del av plattan annorlunda och som ett resultat uppträder reaktionen av det aktiva materialet i ett obalanserat tillstånd. Dessutom, med tanke på att vissa av laddnings- och urladdningskarakteristika hos de enskilda cellerna också är olika, kan vissa av de enskilda cellerna vara underladdade. Därför fortsätter strömmen av ca 20 timmar att laddas under 1 till 3 timmar efter slutet av den normala laddningen. Denna laddning kallas också överladdning. När batterier brukar användas under samma förhållanden är det fördelaktigt att utföra regelbunden utjämningsladdning vid underhåll av batterier.

Längden på tid för utjämning och laddning skiljer sig från användare till användare, och vissa kräver tre månader eller sex månader. Enligt framsteg inom batteridesign och tillverkningsteknik skiljer sig inte batterikaraktärerna signifikant, så det finns en tendens att öka tiden mellan utjämningsavgifter. Http: //www.greenescooter.com/