Vuxen pendel elektriska cykelmotor reparationsnyckel

- Dec 17, 2018-

När vi reparerar måste vi förstå nyckeln till problemet och hitta ett genombrott för att lösa problemet. Förenkling minskar felfrekvensen för vuxna pendlare elektriska cykelmotorer. Förutom underhåll och rätt användning i daglig användning är också en förbättring av kvaliteten på hela fordonet och delar en viktig fråga.

 

Huvudskillnaden mellan höghastighets- och låghastighetsmotorer för vuxna pendlar elektriska cyklar är om det finns reduktionsreduktion. För att öka motorns utgående vridmoment vid låg hastighet behöver vi förbättra motorens driftseffektivitet med låg hastighet, eftersom huvudändamålet med reduktion av växeln är att öka motorhastigheten. . Därför kan man först upptäcka prestanda hos den reparerade motorn av dess ljud. Motorljudet är tillgängligt i varje motor, men det ska inte finnas något kollisionsljud, klämma ljud, friktionsljud etc., och likformigt elektromagnetiskt ljud kan uppstå. Vi kan använda den ihåliga metallstången till audition på motoraxeln.

 

För det andra kombineras den med belastningsströmmen hos den elektriska pendlarens elektriska cykelmotor. Lastströmmen återspeglar i huvudsak den faktiska driftseffektiviteten. När motorns effektivitet är låg, är det nödvändigt att kontrollera om den inre svetsningen av spolen är fast och om magnetmagnetprodukten i magnetstålet är otillräcklig. När du borstar motorn måste du vara uppmärksam på Hall-komponentmodellen och uppmärksamma hallens framsida och baksida.