36v hushålls elektrisk cykel

- Jan 24, 2018-

Historien om Kinas elektriska cyklar, branschen allmänt erkänd som tre utvecklingsstadier: den primära etappen av elektriska cyklar, början av produktionsskalaens skala, hastighetsutvecklingsstadiet. Det primära steget med elektriska cyklar kallas också det tidiga experimentella produktionsstadiet för elektriska cyklar, från tiden 1995 till 1999.